Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą
10 Września 2021Zdolni z Pomorza - Sopot - 3 etap - biologia, chemia, kompetencje społeczne 6 Września 2021Logopedyczne badania przesiewowe w przedszkolach 2 Września 2021Zajęcia integracyjne 2021/2022 30 Sierpnia 2021Zdolni z Pomorza - Sopot - 3 etap ! 23 Lipca 2021Zdolni z Pomorza - Sopot -rekrutacja 21/22 - 3 etap 25 Czerwca 2021Wakacyjne zajęcia z Poradnią 2021 17 Czerwca 2021Zajęcia kreatywne - Zdolni z Pomorza - Sopot 1 Czerwca 2021Sukcesy zespołów projektowych - Zdolni z Pomorza - Sopot 31 Maja 2021Najpierw relacja - później edukacja - O powrocie do szkół - webinar dla Rodziców 27 Maja 2021Harmonogram działań reintegracyjnych 25 Maja 2021Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego. Sieć współpracy logopedów 21 Maja 2021Zdolni z Pomorza - Sopot - Rekrutacja 21/22 19 Kwietnia 2021Spotkanie dla Rodziców Zdolni z Pomorza - Sopot 12 Kwietnia 2021Program profilaktyczny Uważna szkoła 8 Kwietnia 2021Kwietniowe webinary dla Rodziców 30 Marca 2021O stresie słów kilka - spotkanie on line 25 Marca 2021Dyżury telefoniczne w zagrożeniu epidemicznym 17 Marca 2021Czy to depresja - krótki poradnik 10 Marca 2021Scenariusze godzin wychowawczych pomocne w edukacji zdalnej 3 Marca 2021Wsparcie klas ósmych 1 Marca 2021Wsparcie maturzystów 2 Grudnia 2020W niepewnych czasach - informacyjnie 28 Lutego 2020Webinary dla Rodziców - marzec 2021 30 Października 2017Szkoła dla Wychowawcóe - Trening Umiejętności Wychowawczych 27 Września 2017Spotkanie dla rodziców uczestników projektu Zdolni z Pomorza - Sopot 26 Września 2017Spotkanie koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego

Zdolni z Pomorza - Sopot - Rekrutacja 21/22

Zdolni z Pomorza - Sopot – rekrutacja 2021/2022
 

 
W związku z realizacją projektu unijnego - Zdolni z Pomorza- Sopot, który zakłada wspieranie uczniów
o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki,  informatyki, biologii, chemii
 i kompetencji społecznych informujemy, iż  w związku z zakończeniem uczestnictwa przez część uczestników (absolwentów szkół)   ogłoszona została rekrutacja na około 15 miejsc, która obejmuje absolwentów klas VI oraz VII sopockich szkół podstawowych do następujących grup: 
 
Szkoły podstawowe:
grupa matematyka,
grupa chemia,
grupa kompetencje społeczne,
Do pozostałych grup – biologia, fizyka, informatyka – pojedyncze wolne miejsca;
 
ZAPRASZAMY!
 
Rekrutacja obejmuje 3 etapy:
nominacja nauczyciela – do 10.06.2021r.
diagnoza w PPP Sopot - czerwiec - wrzesień 2021r.
Test Uzdolnień Kierunkowych - (przedmioty ścisłe), przygotowanie i prezentacja projektu edukacyjnego (biologia, chemia i kompetencje społeczne) - wrzesień 2021r.
​Uczniowie składają wniosek  o przeprowadzenie badań diagnostycznych, arkusz nominacji i oświadczenie w PPP Sopot do dnia 10.06.2021r.


Laureatów i finalistów Konkursów Przedmiotowych i Olimpiad – zapraszamy w trybie „otwartych drzwi”.


Więcej informacji o projekcie:
https://zdolnizpomorza.pl/
https://www.poradniasopot.pl/zdolni-z-pomorza-sopot
https://www.youtube.com/watch?v=82o-VqZ1TSM
Komplet dokumentów dostępny - w zakładce druki do pobrania na stronie PPP Sopot.
Regulamin rekrutacji  oraz zasady realizacji projektu - w zakładce Zdolni z Pomorza Sopot na stronie PPP Sopot. 
Poniżej  Lista wymaganych osiągnięć uzyskanych w olimpiadach i wojewódzkich konkursach przedmiotowych, uprawniających w projekcie Zdolni z Pomorza  Sopot  do:
1) zwolnienia uczennicy/ucznia w rekrutacji standardowej: ­ z udziału w teście uzdolnień kierunkowych (w obszarach matematyki, fizyki lub informatyki), ­ z realizacji projektu kwalifikacyjnego (w obszarach biologii, chemii lub kompetencji społecznych) lub
2) skorzystania przez uczennicę/ucznia z rekrutacji w trybie „otwartych drzwi” :


1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych: 1) w wypadku uczniów ubiegających się o wsparcie w zakresie matematyki, fizyki lub informatyki:
a) Młodzieżowa Olimpiada Informatyczna,
b) Olimpiada Fizyczna,
c) Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów,
d) Olimpiada Informatyczna,
e) Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,
f) Olimpiada Matematyczna Juniorów,
g) Olimpiada Matematyczna,
2) w wypadku uczniów ubiegających się o wsparcie w zakresie biologii lub chemii:
a) Olimpiada Biologiczna,
b) Olimpiada Chemiczna,
3) w wypadku uczniów ubiegających się o wsparcie w zakresie kompetencji społecznych:
a) Ogólnopolska Olimpiada Historyczna,
b) Olimpiada Artystyczna,
c) Olimpiada Filozoficzna,
d) Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów,
e) Olimpiada Literatury i Języka Polskiego.
f) Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym,
g) Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
2. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych oraz laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty dla uczniów szkół podstawowych od klas IV z następujących przedmiotów:
1) w wypadku uczniów ubiegających się o wsparcie w zakresie matematyki, fizyki lub informatyki:
a) matematyka,
b) fizyka,
c) informatyka,
2) w wypadku uczniów ubiegających się o wsparcie w zakresie biologii lub chemii:
a) biologia,
b) chemia,
3) w wypadku uczniów ubiegających się o wsparcie w zakresie kompetencji społecznych:
a) język polski,
b) historia.
 
Informacji udziela:
Regina Osika
OPM Zdolni z Pomorza – Sopot
Tel. 882 433 495; 58 551 51 33
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl