Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą

Zdolni z Pomorza - Sopot


Facebook
 


 

REKRUTACJA 2021/2022

3 etap:
01.09.2021r. godz.14.00 - TUK - dla osób rekrutujących się do grup: matematyka, fizyka, chemia;
10.09.2021r. godz.15.00 - Prezentacja projektów - dla osób rekrutujących się do grup: bilogia, chemia, kompetencje społeczne;


 


W związku z zakończeniem uczestnictwa przez część uczestników (absolwentów szkół)   ogłoszona została rekrutacja na około 15 miejsc, która obejmuje absolwentów klas VI oraz VII sopockich szkół podstawowych do następujących grup: 
 
Szkoły podstawowe:
grupa matematyka,
grupa chemia,
grupa kompetencje społeczne,
Do pozostałych grup – biologia, fizyka, informatyka – pojedyncze wolne miejsca;
 
ZAPRASZAMY!
 
Rekrutacja obejmuje 3 etapy:
nominacja nauczyciela – do 10.06.2021r.
diagnoza w PPP Sopot - czerwiec - wrzesień 2021r.
Test Uzdolnień Kierunkowych - (przedmioty ścisłe), przygotowanie i prezentacja projektu edukacyjnego (biologia, chemia i kompetencje społeczne) - wrzesień 2021r.
​Uczniowie składają wniosek  o przeprowadzenie badań diagnostycznych, arkusz nominacji i oświadczenie w PPP Sopot do dnia 10.06.2021r.


Laureatów i finalistów Konkursów Przedmiotowych i Olimpiad – zapraszamy w trybie „otwartych drzwi”.


Więcej informacji o projekcie:
https://zdolnizpomorza.pl/
https://www.poradniasopot.pl/zdolni-z-pomorza-sopot
https://www.youtube.com/watch?v=82o-VqZ1TSM
Komplet dokumentów dostępny - w zakładce druki do pobrania na stronie PPP Sopot.
Regulamin rekrutacji  oraz zasady realizacji projektu - w zakładce Zdolni z Pomorza Sopot na stronie PPP Sopot.
Informacje: Regina Osika - OPM LCNK Sopot, tel. 58 551 51 33
 

GRUPY PRZEDMIOTOWE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

matematyka sp - prowadząca dr B. Wolnik,
matematyka psp - prowadząca dr B.Wolnik
fizyka sp - prowadząca - mgr M. Adamowicz
fizyka psp - prowadząca - mgr M. Adamowicz
informatyka sp -prowadzący mgr M. Putra
informatyka psp - prowadzący mgr M. Putra
biolgia sp - prowadząca mgr A. Helmin
biologia psp - prowadząca mgr A. Helmin
chemia sp - prowadząca mgr A. Brzezicka
chemia psp = prowadząca mgr A. Brzezicka
kompetencje społeczne - prowadzący mgr P. Lęcki
kompetencje społeczne - prowadzący mgr P.Lęcki


GRUPY PRZEDMIOTOWE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

matematyka sp - prowadząca - dr Barbara Wolnik,
matematyka psp - prowadząca - dr Barbara Wolnik
fizyka psp/pgim - prowadząca - mgr Mirosława Adamowicz
Informatyka sp - prowadząćy - mgr Marcin Putra
informatya psp/pgim - prowadzący - mgr Marcin Putra
biologia sp - prowadząca - mgr Anna Helmin
biologia psp/pgim - prowadząca mgr Anna Helmin
chemia psp/pgim - prowadząca Anna Brzezicka
kompetencje społeczne - pgim - mgr Przemysław Staroń
kompetencje społeczne - psp - mgr Paweł Lęcki

Zajęcia z fizyki odbywają się w pracowni fizycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie, zajęcia z informatyki odbywająsię  w pracowni informatycznej I Liceum Ogólnokształcącego wSopocie, ul. Książąt Pomorskich, pozostałe zajęcia odbywają się w pracowniach II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie, Al. Niepodległości.

Uzupełniające formy wsparcia:
sytczeń 2021 - Kreatywność 2.0

18.11.2019r. - wykład  - Każdy ma w sobie mistrza - rozmowy o tówrczym myśleniu - dr E. Bonk
14.06.2019r. - wycieczka - zakład Produkcji Leków Ziaja, Kolbudy,
05.04.2019r. - spektakl Hejt school musical - scena NOT, Gdańsk
30.03.2019r. - spektakl Lalka - Teatr Muzyczny, Gdynia,
05.02.2019r. - wykład Fakty i mity na temat uczenia się i zapamiętywania - dr D. Myślińska
15.11.2018r. - wykład Newtonowskie spojrzenie na budowę czarnych dziur,
17.11.2018r. - spektakl - Improwizowany kryminał w 2 aktach,
23.11.2018r. - wycieczka edukacyjna - Elektorwnia Wodna Żarnowiec,
02.12.2018r. - spektakl - Chłopi - Teatr Muzyczny Gdynia

Grafik zajęć rozwijających kreatywność:
styczeń 2021 - zajęcia kreatywne - JUMP;
15.11.2019r. i 29.11.2019r. - zajęcia kreatywne - JUMP,,
08.11.2019r. - Kreatywny zespół - warsztat inaugurujący zajęcia w roku szkolnym 2019/2020

(zajęcia odbywają się w PPP Sopot, prowadząca - mgr M. Lawendowska:
24.09.2018r. godz.16.00 (mł) i godz.18.00 (pgim),
22.10.2018r. - jak wyżej,
19.11.2018r. - jak wyżej
17.12.2018r. - jak wyżej


GRUPY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

Matematyka gim/sp                    - prowadząca dr B.Wolnik
Matematyka pgim                      - prowadząca dr B. Wolnik
Fizyka gim/sp                              - prowadzący mgr P. Rojewski
Fizyka pgim                                 - prowadzący mgr P. Rojewski
Informatyka sp                            - prowadzący dr T. Puźniakowski
Informatyka pgim                       - prowadzący dr T. Puźniakowski
Biologia sp                                  - prowadząca mgr A. Helmin
Biologia pgim                             - prowadząca mgr A. Helmin
Chemia sp                                  - prowadząca mgr A. Brzezicka
Chemia pgim                             - prowadząca mgr A. Brzezicka
Kompetencje społ. pgim           - prowadzący mgr P. Staroń

Zajęciaodbywają się w II LO w Sopocie lub w I LO w Sopocie (fizyka) lub w CKU Sopot (informatyka).


REKRUTACJA 2017/2018
:
W ramach realizacji projektu unijnego na lata 2014 – 2020 „Zdolni z Pomorza – Sopot”, który zakłada wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych ogłaszamy
rekrutację do projektu (obejmuje ona uczniów/absolwentów klas VI oraz VII sopockich szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych ) do grup: Informatyka SP,
Informatyka PGim,
chemia PGim,
kompetencje społeczne SP.

W miarę posiadanych wolnych miejsc – ogłaszamy także rekrutację uzupełniającą do prowadzonych już grup – których działania w kolejnym roku będą kontynuowane: matematyka (oba poziomy), fizyka (oba poziomy), biologia SP, chemia SP, kompetencje społeczne PGim.
Rekrutacja obejmuje 3 etapy:
1. Nominacja nauczyciela (złożenie kompletu dokumentów do PPP w Sopocie) – do 11.06.2018r.
2. Diagnoza w PPP ( od czerwca 2018r.do 31.08.2018r.),
3. Test Uzdolnień Kierunkowych(przedmioty ścisłe) i prezentacja projektu edukacyjnego (przedmioty przyrodnicze i kompetencje społeczne) - 08.09.2018r.

Uczniowie składają wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych, arkusz nominacji i oświadczenie (dostępne w zakładce druki do pobrania).

Funkcję Opiekuna Pedagogiczno – Metodycznego pełni Pani Regina Osika, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie. Odpowiedzi na pytania - tel. 58 5515133 

11.06.2018r.  - Termin składania wniosków o stypendium w projekcie Zdolni z Pomorza - Sopot (termin wydłużony na prośby uczestników).

 
Grafik zajęć rozwijających kreatywność (miejsce: PPP Sopot):

- 22.01.2018r.   16.00 - 17.30  - gimnazjaliści,  18.00-19.30 -  licealiści,
- 19.02.2018r.: 16.00 - 17.30 – gimnazjaliści ,  18.00-19.30  - licealiści
- 19.03.2018r. - 16.00 - 17.30  - gimnazjaliści,  18.00-19.30  - licealiści,
- 23.04.2018r. - 16.00 - 17.30  - gimnazjaliści,  18.00-19.30  - licealiści,
- 21.05.2018r. - 16.00 - 17.30  - gimnazjaliści,  18.00-19.30  - licealiści,
 -11.06.2018r. -16.00 - 17.30  - gimnazjaliści,  18.00-19.30  - licealiści, 

26.01.2018r.  - Termin składania wniosków o stypendium w projekcie Zdolni z Pomorza - Sopot.

05.01.2018r. - Rekrutacja uzupełniająca do grup: biologia (grupa młodsza), chemia (oba poziomy), kompetencje społeczne (grupa młodsza). Termin zgłoszeń: 15.01.2018r.

08.12.2017r. - Dzień z nauką - uzupełniająca forma wsparcia - II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie

W roku szkolnym 2017/2018 powołano grupy zajęć pozalekcynych:
 • matematyka (poziom gimnazjum)- prowadząca dr Barbara Wolnik
 • fizyka (poziom gimnajzum) - prowadzący mgr Przemysław Rojewski
 • informatyka (poziom łączony) - prowadzący dr Tadeusz Puźniakowski
 • matematyka (poziom ponadgimnazjalny) - prowadząca dr Barbara Wolnik
 • fizyka (poziom ponadgimnazjalny) - prowadzący mgr Przemysław Rojewski
 • biologia (poziom ponadgimnazjalny) - prowadząca mgr Anna Helmin
 • kompetencje społeczne (poziom ponadgimnazjalny) - prowadzący mgr Przemysław Staroń
 • biologia (poziom  - klasy VII - VIII SP) - prowadząca mgr Anna Helmin
 • chemia (poziom - klasy VII - VIII SP) - prowadząca mgr Anna Brzezicka

ZDOLNI Z POMORZA - SOPOT


Projekt zakłada wdrożenie produktu finalnego projektu innowacyjnego "Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki (WND-POKL.09.04.00-22-002/10), zrealizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013.
Projekt „Zdolni z Pomorza – Sopot” realizowany jest w Sopocie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zakłada wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych, które  prowadzone będzie zgodnie z produktem finalnym projektu innowacyjnego, dodatkowo planowane jest wdrożenie wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych 
w zakresie nowych obszarów uzdolnień. Projekt stanowi część przedsięwzięcia strategicznego  „Zdolni z Pomorza”, obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia), szkoły wyższe (akademickie formy wsparcia), Samorząd Województwa Pomorskiego (regionalne formy wsparcia) 
- w tym również projekty "Pomorski program pomocy stypendialnej".
Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych realizowane będzie z wykorzystaniem zainicjowanej w ramach projektu innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK), koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które pełni funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK).
Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych (Dz.U.UE.L.2006.394.10):
 • matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,
 • informatycznych,
 • umiejętności uczenia się,
 • społecznych,
 • inicjatywności i przedsiębiorczości. 
Planowane efekty:
 • 64 uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie w ramach zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, chemii, biologii, kompetencji społecznych, kompetencji cyfrowych,
 • warsztaty rozwijające kreatywność,
 • uzupełniające formy wsparcia,
 • udział w spotkaniach  akademickich,
 • diagnoza predyspozycji uczniów,
 • lokalna opieka pedagogiczno-metodyczna,
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • stypendia,
 • udział w wydarzeniach rozwijających  kompetencje społeczne,
 • spotkania dla rodziców/opiekunów prawnych.
Wartość projektu:  : 867 311,93 zł
Kwota dofinansowania projektu: 823 946, 33  zł
Wkład własny: 43 365,60 zł

W realizację projektu zaangażowane są  uczelnie wyższe, w tym:
 • Akademia Morska w Gdyni,
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu,
 • Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • Politechnika Gdańska,
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych.
Realizatorem projektu jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie, www.poradniasopot.pl
 ul. Władysława IV 23/25, 81-742 Sopot


                                        
Aktualności
12 czerwca Spotkanie specjalistów szkolnych Specjalistów szkolnych - psychologów, pedagogów, zapraszamy do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w dniu 21.06.2023r. godzina 10.00 na spotkanie podsumowujące współpracę więcej 4 maja Terapia miofunkcjonalna Nowa forma wsparcia w PPP Sopot - Terapia miofunkcjonalna Zespół logopedek PPP Sopot poszerzył ofertę dotyczącą prowadzenia terapeutycznych zajęć logopedycznych. Dzięki szkoleniom więcej 6 marca Logopedyczny marzec Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy - 06. 03. 2023r. Zespół Logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie zaprasza : •             więcej 17 lutego Wsparcie lekarskie i terapeutyczne PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SOPOCIE PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY MIASTA SOPOTU URUCHAMIA DODATKOWĄ OFERTĘ W ZAKRESIE WSPARCIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ więcej 1 lutego Spotkanie grupy wsparcia psychologów/pedagogów szkolnych Zapraszamy  pedagogów i psychologów szkolnych  na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie grupy wsparcia. Temat spotkania:  Orientacja seksualna, tożsamość seksualna- więcej 24 stycznia Szkoła dla Rodziców - kolejne edycje GRUPA DLA RODZICÓW DZIECI MŁODSZYCH Serdecznie zapraszamy na cykl 5 spotkań od 07.02.2023r. w godz. 12:00 - 14:00 do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie Rodziców dzieci więcej 28 grudnia Feryjnie - relacyjnie Feryjnie - relacyjnie: Zapraszamy na kolejną edycję Treningu Umiejętnosci Społecznych dla uczniów klas I- III sopockich szkół. Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji emocjonalno więcej 20 grudnia Spotkanie dla nauczycieli specjalistów/nauczycieli wspomagających Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy nauczycieli wspomagających/nauczycieli specjalistów przedszkoli,szkółi placówek, ktore odbędzie się 20.12.2022r. godz.12.00 w PPP Sopot. Prowadząca: więcej 23 listopada Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców z Ukrainy Potrzebujesz pomocy? Zapraszamy na bezpłatne konsultacje psychologiczne Wykwalifikowana kadra psychologów udziela wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów pochodzenia więcej 18 listopada Mocne Strony Gallupa dla Zdolnych z Pomorza - Sopot Już w najbliższm czasie - 22.11.2022r. oraz 25.11.2022r. odbędą się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej warsztaty Mocnych Stron Gallupa dla uczestników projektu Zdolni z Pomorza więcej 31 października Grupy terapeutyczne /socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży 1. Trening Umiejętnosci Społecznych dla uczniów klas VII - VIII sopockich szkół podstawowych: Cele Zajęć: rozwijanie umiejętności współdziałąnia w zespole, nawiązywanie więcej 28 września Logopedyczne badania przesiewowe Szanowni Państwo! Zespół logopedyczny Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie od września realizuje na terenie sopockich przedszkoli logopedyczne badania przesiewowe. Ich celem jest więcej 21 września Szkoła dla Rodziców - różne edycje Szanowni Państwo! W pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023 realizujemy: Szkołę Dla Rodziców "Jak mądrze kochać dziecko" (grupa popołudniowa); Szkołę dla Absolwentów więcej 14 września Spotkania dla nauczycieli/specjalistów szkolnych Szanowni Państwo W roku szkolnym 2022/2023 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sopocie prowadzi cykliczne: Spotkania grupy pedagogów/psychologów sopockich szkół ( ramowo więcej 27 czerwca Propozycje wakacyjne 2022 Wakacyjna oferta PPP Sopot: 1. WAKACYJNE ZAJĘCIA     rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne  dla uczniów klas I -III  sopockich szkół więcej 8 czerwca Warsztaty logopedyczne dla nauczycieli przedszkoli Szanowni Nauczyciele! Zapraszamy na warsztaty logopedyczne nauczycieli wychowania przedszkolnego, które odbędą się 08.06.2022r. w godz. 16:00-18:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w więcej 7 czerwca Warsztaty logopedyczne dla Rodziców z dziećmi Drodzy rodzice! Zapraszamy na warsztaty logopedyczne rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze zdiagnozowaną wadą wymowy, które odbędą się 07.06.2022r. w godz. więcej 31 maja Projekt UNICEF: "eMOCje w głowie", Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej realizują projekt UNICEF: "eMOCje w głowie", którego celem jest  kształtowanie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego więcej 20 maja Spotkanie sieci/grupy logopedek/logopedów - specjalistów sopockich przedszkoli i szkół   Sieć logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Sopocie zaprasza nauczycieli/specjalistów logopedii na spotkanie z lekarzem stomatologiem Małgorzatą Obałką. Będziemy więcej 17 maja Kontrakt na współpracę - spotkanie dla nauczycieli wspomagających, psychologów przedszkolnych Kolejne spotkanie grupy wsparcia nauczycieli wspomagających odbędzie się 17.05 2022r. godzina 12.00 w PPP Sopot. Spotkanie będzie dotyczyło tematyki kontraktów na współpracę więcej 6 kwietnia Zdolni z Pomorza - Sopot - aktualności 1. W ramach projektu Zdolni z Pomorza – Sopot zapraszamy na kolejne spotkanie dla Rodziców. Spotkanie poprowadzi mgr Joanna Wachowiak – psycholog; w PPP Sopot – gab. 3; w dniu więcej 4 kwietnia Pomoc psychologiczna w języku ukraińskim Pomoc psychologiczna w języku ukraińskim/rosyjskim Od 01.04.2022r. w PPP Sopot można korzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej w języku ukraińskim/rosyjskim: Wsparcie rodziców więcej 15 marca Zapraszamy kolejne grupy nauczycieli   15.03.2022r. o godzinie 12.00 w PPP Sopot (główny budynek) odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla nauczycieli wspomagających/specjalistów szkolnych. Spotkanie dotyczy więcej 14 marca Wsparcie klas ósmych - doradztwo zawodowe   OFERTA W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO:  Indywidualne porady zawodowe dla uczniów klas 8   Badanie potencjału, możliwości, preferencji zawodowych wraz  z omówieniem więcej 1 marca Spotkanie psychologów przedszkolnych W ramach współpracy z przedszkolami zapraszamy na kolejne spotkanie dot. pomocy psychologiczno - pedagogicznej psychologów pracujących w sopockich przedszkolach. Spotkanie odbędzie więcej 25 lutego Lepsza współpraca niż rywalizacja - zajęcia kreatywne W ramach realizacji projektu Zdolni z Pomorza zapraszamy w dniu 25.02.2022r. (godzina 13.00 – 17.00) na kolejny blok zajęć kreatywnych realizowany w PPP Sopot (boczny budynek)  pod hasłem więcej 23 lutego LOGO FERIE Warsztaty logopedyczne online Szanowni Państwo, W związku z pandemią systematyczność w terapii logopedycznej bywa zaburzona przez zwolnienia, kwarantanny, izolacje. W tym okresie szczególne więcej 26 stycznia Szkoła Dla Rodziców - kolejna edycja - stacjonarnie! Od dnia 26 stycznia 2022r. w godzinach porannych (9.00-12.00) rozpoczynamy kolejną edycję Szkoły dla Rodziców pt. Jak mądrze kochać dziecko. Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców więcej 19 stycznia Spotkanie sieci psychologów/pedagogów szkolnych Zapraszamy wszystkich  pedagogów i psychologów szkolnych  na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie do poradni psychologiczno- pedagogicznej. Temat spotkania Sprawy bieżące więcej 18 stycznia Spotkanie sieci logopedek/logopedów sopockich placówek oświatowych Kolejne spotkanie sieci specjlistów logopedii.  W ramach naszych spotkań Sieci Logopedów zapraszamy na spotkanie online z p. Marzeną Jasińską pedagogiem, doradcą zawodowym  więcej 18 stycznia Spotkanie sieci nauczycieli specjalistów - nauczycieli wspomagających  18.01.2022r. o godzinie 12.00 odbędzie się kolejne  spotkanie sieci wsparcia dla specjalistów,  nauczycieli wspomagających w PPP Sopot (stacjonarnie). Spotkanie będzie dotyczyło więcej 17 stycznia Grupa wsparcia dla Rodziców - Szkoła dla Absolwentów Od 17 stycznia 2022r. (poniedziałek) w godzinach 17.00-20.00 rozpoczynamy kolejną edycję grupy wsparcia  dla Rodziców pt. Szkoła dla Absolwentów   -  Jak być szczęśliwym więcej 13 stycznia Terapeutyczna grupa młodzieżowa 13 stycznia 2022 roku  stratuje długo oczekiwana terapeutyczna grupa młodzieżowa. Zaplanowanych jest 10 spotkań, Celem grupy jest rozwój umiejętności interpersonalnych, zwiększenie więcej 10 stycznia Współpraca i komunikacja z Rodzicami W dniu 10.01.2022r. odbędzie się spotkanie dla kadry Żłobka Puchatek w Sopocie. Tematem spotkania jest rozwijanie wiedzy, kompetencji i umiejętności efektywnej komunikacji z Rodzicami małych dzieci. więcej 30 grudnia Cykliczne dyżury telefoniczne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sopocie  oprócz stałych, stacjonarnych form pracy prowadzi cylkiczny dyżur telefoniczny. Do skorzystania z tej mozliwości pomocy szczególnie więcej 21 grudnia Terapia Instrumental Enrichment Nowa oferta Poradni: Nadrzędnym celem terapii jest usprawnienie procesu uczenia się. Terapia kognitywna Instrumental Enrichment polega na rozwoju struktur mózgowych oraz funkcji takich jak: więcej 14 grudnia Sopocki pakiet powitalny - publikacja w wielu językach Serdecznie witamy w Sopocie! – to pierwsze słowa pojawiające się w specjalnej publikacji dla cudzoziemskich dzieci i ich rodziców pt. „Sopocki Pakiet Powitalny”. Wydawnictwo więcej 13 grudnia Uczenie się i pamięć Szanowni Państwo   W ramach realizacji uzupełniających form wsparcia w projekcie Zdolni z Pomorza – Sopot zapraszamy do udziału w interaktywnym wykładzie: „Uczenie się i pamięć” więcej 16 listopada Cykliczne spotkania dla nauczycieli wspierających uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy na cykliczne spotkania dla nauczycieli wspierajacych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wszystkich etapów edukacyjnych (nauczycieli wspomagających, więcej 10 listopada Aktualna oferta doradztwa edukacyjno - zawodowego  Szanowny Rodzicu Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko dobrze wybrało szkołę ponadpodstawową, zgodną ze swoimi preferencjami i potencjałem, zapraszamy  na spotkanie z doradcą zawodowym. Szanowny więcej 4 listopada Zajęcia warsztatowe dla klas szkolnych 1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi profilaktyczno-edukacyjne zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I-VIII   z sopockich szkół podstawowych i uczniów szkół więcej 3 listopada Spotkanie grupy psychologów przedszkoli Spotkanie grupy psychologów sopockich przedszkoli W dniu 03.11.2021r. o godzinie 14.00 w PPP Sopot odbędzie się pierwsze spotkanie grupy psychologów/specjalistów przedszkolnych. więcej 25 października Grupy rozwojowe i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży GRUPY ROZWOJOWE I TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PPP SOPOT 1. Rozpoczynamy cykl spotkań warsztatowych Trening Umiejętności Społecznych. Zajęcia mają charakter grupowy i są przeznczone więcej 17 października Odeszła Wiesława Rozwadowska Z ogromnym smutkiem informujemy o odejściu Pani Wiesławy Rozwadowskiej w dniu 17.10. 2021 r. W latach 1971 - 1981 Dyrektorki ówczesnej Poradni Wychowaczo-Zawodowej w Sopocie. Pogrzeb odbędzie więcej 27 września Spotkania dla Rodziców W ramach zadań PPP Sopot mieści się pomoc Rodzicom w procesie wychowywania i edukacji. Oprócz indywidualnych konsultacji dla Rodziców (zapisy stale przez sekretariat PPP) w obecnym roku więcej 27 września spotkanie grupy logopedek/logopedów Sieć Współpracy Logopedów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie   ZAPRASZA LOGOPEDÓW/LOGOPEDKI   z sopockich szkół, przedszkoli i placówek na więcej 10 września Zdolni z Pomorza - Sopot - 3 etap - biologia, chemia, kompetencje społeczne Osoby, które biorą udział w rekrutacji do projektu "Zdolni z Pomorza - Sopot" do grup: biologia, chemia, kompetencje społeczne zapraszamy na prezentację projektów kwalifikacyjnych, więcej 6 września Logopedyczne badania przesiewowe w przedszkolach LOGOPEDYCZNE BADANIA PRZESIEWOWE 2021/2022 Zapraszamy dzieci z roczika 2017 na bezpłatne, logopedyczne badania przesiewowe realizowane na terenie przedszkoli przez kadrę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej więcej 2 września Zajęcia integracyjne 2021/2022 W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie rozpoczęły się zajęcia integracyjne dla klas I sopockich szkół ponadpodstawowych, których celem jest poznanie się uczniów, budowanie więcej 30 sierpnia Zdolni z Pomorza - Sopot - 3 etap ! 3 ETAP REKRUTACJI: Test Uzdolnień Kierunkowych dla osób nominowanych/rekrutujących się do grup: matematyka,fizyka, informatyka odbędzie się w dniu 01.09.2021r.godz.14.00 w I Liceum Ogólnokształcącym więcej 23 lipca Zdolni z Pomorza - Sopot -rekrutacja 21/22 - 3 etap   Zdolni z Pomorza - Sopot – rekrutacja 2021/2022 W związku z realizacją projektu unijnego Zdolni z Pomorza- Sopot, który zakłada wspieranie uczniów o szczególnych więcej 25 czerwca Wakacyjne zajęcia z Poradnią 2021 WAKACYJNE ZAJĘCIA Z PORADNIĄ 2021 WAKACYJNE ZAJĘCIA rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla uczniów klas I -III sopockich szkół podstawowych Celem  zajęć więcej 17 czerwca Zajęcia kreatywne - Zdolni z Pomorza - Sopot Uczestnicy projektu Zdolni z Pomorza Sopot!   Po całym roku pracy on line zapraszamy na stacjonarne, prowadzone w bocznym budynku PPP Sopot ZAJĘCIA KREATYWNE! Liczymy na dobry – pogodny więcej 1 czerwca Sukcesy zespołów projektowych - Zdolni z Pomorza - Sopot W sobotę 28.05.2021r. zakończył się Konkurs Projektów -Zdolni z Pomorza - Sopot 2020/2021. Aż siedem (!!!) sopockich zespołów projektowych znalazło miejsce na podium: Obszar więcej 31 maja Najpierw relacja - później edukacja - O powrocie do szkół - webinar dla Rodziców W ramach działań ukierunkowanych na wsparcie Rodziców i uczniów w okresie powrotu do edukacji stacjonarnej  - w myśl kampanii "Najpierw relacja - później edukacja" więcej 27 maja Harmonogram działań reintegracyjnych Ramowy harmonogram zajęć reintergacyjnych - o szczegółach będziemy na bieżąco informować:        OKRES DZIAŁANIE ODBIORCY Działania więcej 25 maja Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego. Sieć współpracy logopedów Sieć współpracy logopedów przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie Logopedów sopockich szkół, przedszkoli i placówek zapraszamy na spotkanie, które więcej 21 maja Zdolni z Pomorza - Sopot - Rekrutacja 21/22 Zdolni z Pomorza - Sopot – rekrutacja 2021/2022     W związku z realizacją projektu unijnego - Zdolni z Pomorza- Sopot, który zakłada wspieranie uczniów o więcej 19 kwietnia Spotkanie dla Rodziców Zdolni z Pomorza - Sopot Zapraszamy na spotkanie on line dla Rodziców uczestników projektu Zdolni z Pomorza – Sopot. Spotkanie odbędzie się na platformie zoom w dniu 19.04.2021r. godz. 17.00 Długi już więcej 12 kwietnia Program profilaktyczny Uważna szkoła "Czas na uważność"  Rozpoczynamy współpracę jako placówka pilotażowa projektu "Uważna szkoła" realizowanego przez Polski Instytut Mindfulness. Celem projektu więcej 8 kwietnia Kwietniowe webinary dla Rodziców Zapraszamy na kolejne webinary dla Rodziców realizowane w formie on line: 12.04.2021r. godz.17.00 -  O lękach (i nie tylko dziecięcych). Spotkanie kierowane jest do rodziców więcej 30 marca O stresie słów kilka - spotkanie on line W ramach wsparcia uczniów  klas ósmych i maturalnych, w związku z doświadczaniem stresu przedegzaminacyjnego, dodatkowo potęgowanego przez niepewność wynikającą z zagrożenia więcej 25 marca Dyżury telefoniczne w zagrożeniu epidemicznym Szanowni Państwo W związku z zagrożeniem epidemicznym przypominamy o możliwości korzystania z cyklicznych dyżurów telefonicznych: 1. Infolinia dla Dzieci i młodzieży: http://www.liniadzieciom.pl/ więcej 17 marca Czy to depresja - krótki poradnik Czy to depresja?   W czasach niepewności, edukacji zdalnej, wielu niewiadomych, szybkich zmian, rosnącego niepokoju czy lęku, zmęczenia i drażliwości,  kolejnych wyzwań… Jeśli więcej 10 marca Scenariusze godzin wychowawczych pomocne w edukacji zdalnej Scenariusze zajęć tematycznych godzin wychowawczych dla wychowawców – zebrane propozycje   Szanowni Państwo! Pandemia trwa już długi czas, dzieci i młodzież korzystają więcej 3 marca Wsparcie klas ósmych WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH Jeśli zastanawiasz się jak dobrze przygotować się do egzaminów  i wyboru szkoły:   Weź udział w webinarze pt. „Jak więcej 1 marca Wsparcie maturzystów WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE MATURZYSTÓW Jeśli zastanawiasz się jak dobrze przygotować się do egzaminów i wyboru dalszej ścieżki edukacji: Skorzystaj z indywidualnej porady zawodowej, więcej 2 grudnia W niepewnych czasach - informacyjnie WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO– PEDAGOGICZNE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W SOPOCIE W ostatnim czasie wszyscy doświadczamy wielu, czasami skrajnych emocji. Sytuacja związana z zagrożeniem więcej 28 lutego Webinary dla Rodziców - marzec 2021   AKTUALNOŚCI – MARZEC 2021 WEBINARY I DORADZTWO ZAWODOWE   Webinaria dla Rodziców - marzec 2021 Szanowni Państwo W marciu 2021r. zapraszamy na kolejnez cyklu  webinary więcej 30 października Szkoła dla Wychowawcóe - Trening Umiejętności Wychowawczych Zmiany społeczno-kulturowe  jak:  różnorodność stylów wychowawczych rodziców, zmiany w modelach i strukturach rodzin,  zmienność/wielość  oczekiwań wobec więcej 27 września Spotkanie dla rodziców uczestników projektu Zdolni z Pomorza - Sopot Spotkanie odbędzie się w bocznym budynku PPP, ul. Władysława IV 23/25 o godz. 17.00. W części I - sprawy organizacyjne (aktualizacja danych, rekrutacja do nowych grup przedmiotowych). Cześć druga więcej 26 września Spotkanie koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego 26.09.2017r. godz. 13.00 odbędzie się spotkanie koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego. Zapraszamy do udziału w pierwszym w roku szkolnym spotkaniu sieci koordynatorów. więcej
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl