Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą

Zespoły orzekające

W popradni działają Zespoły Orzekające powoływane do wydawania orzeczeń :
  • o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • o potrzebie indywidualnego nauczania,
  • o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,
  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są dla dzieci niepełnosprawnych (upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją, z autyzmem, zespołem Aspergera, niesłyszących lub słabosłyszących, niewidzących lub słabowidzących, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie.

Orzeczenia wydaje się na rok szkolny lub etap edukacyjny.

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający lub uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaje się dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do  czasu rozpoczęcia edukacji szkolnej.

Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych (indywidualnych lub grupowych) wydaje się dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Terminy spotkań zespołów orzekających: pierwsza środa każdego miesiąca, trzecia środa miesiąca - zależnie od potrzeb.
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r w sprawie orzeczeń i opinii wydawane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.
Aktualności
6 marca Europejski Dzień Logopedy Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy 06. 03. 2024r. Zespół Logopedek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie zaprasza : • na konsultacje logopedyczne dla dzieci 2 – 3 letnich więcej 5 marca Wpływ oddechu na ładny uśmiech i proste zęby Zapraszamy rodziców przedszkolaków na pierwsze spotkanie LOGOPEDYCZNEJ AKADEMII TROSKLIWEGO RODZICA! Naszym celem jest wspieranie rodziców w kompetencjach rodzicielskich w zakresie więcej 26 lutego Szkołą dla Rodziców- edycja na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 Rozpoczynamy kolejną edycję Szkoły dla Rodziców- jak mądrze kochać dziecko". Tym razem spotkania będą odbywać się na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Sopocie. Przez kolejne 10 więcej 22 lutego Grupa terapeutyczna dla młodzieży Dnia 22 lutego 2024r. wystartowała kolejna edycja grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży uczącej się w sopockich szkołach ponadpodstawowych.  W trakcie 10 spotkań (dla stałych uczestników) więcej 16 lutego Prelekcja dotyczącą wsparcia dziecka z CAPD w przedszkolu. Zapraszam nauczycieli wychowania przedszkolnego na prelekcję dotyczącą wsparcia dziecka z CAPD w przedszkolu. więcej 13 lutego Wsparcie w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie przy wsparciu środków finansowych Gminy Miasta Sopotu uruchamia dodatkową ofertę w zakresie wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej więcej 8 listopada Spotkania dla nauczyclieli W listopadzie zapraszamy grupy nauczycieli na kolejne tematyczne spotkania w ramach sieci wmiany doświadczeń i współpracy: 08.11.2023r. godzina10.00 - spotkanie dla grupy psychologów/pedagogów więcej 26 października Badania przesiewowe sopockich przedszkolaków Szanowni Państwo!   Zespół logopedyczny Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie od września realizuje na terenie sopockich przedszkoli logopedyczne badania przesiewowe dla dzieci więcej 23 października Rozwojowe i terapeutyczne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży   1. Grupa rozwojowa  dla dzieci przedszkolnych, której celem jest wsparcie w przygotowaniu do szkoły. Podczas zajęć: podkreślamy jak ważne jest współdziałanie, mamy więcej 16 października Diagnoza i terapia integracji sensorycznej INTEGRACJA SENSORYCZNA   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie prowadzi konsultacje, diagnozę i terapię integracji sensorycznej Jeśli u Twojego dziecka można zaobserwować: nadwrażliwość więcej 9 października Zdolni z Pomorza - Sopot Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza we wrześniu 2023r. zrealizowaliśmy: 16.09.2023r. -zajęcia kreatywne z obszaru nauk przyrodniczych - biologia/chemia - gra więcej 3 października Wsparcie rodziców W zakresie wspierania rodziców w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich i wychowawczych w I semestrze 2023/2024 zapraszamy: 1. Szkoła dla Rodziców – jak mądrze kochać dziecko. więcej 1 września Wracamy po wakacjach Nowa forma wsparcia w PPP Sopot - Terapia miofunkcjonalna  Zespół logopedek PPP Sopot poszerzył ofertę dotyczącą prowadzenia terapeutycznych zajęć logopedycznych. Dzięki szkoleniom więcej
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl