Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą
26 Lutego 2024Szkołą dla Rodziców- edycja na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 23 Lutego 2024Wpływ oddechu na ładny uśmiech i proste zęby 22 Lutego 2024Grupa terapeutyczna dla młodzieży 16 Lutego 2024Prelekcja dotyczącą wsparcia dziecka z CAPD w przedszkolu. 13 Lutego 2024Wsparcie w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 8 Listopada 2023Spotkania dla nauczyclieli 26 Października 2023Badania przesiewowe sopockich przedszkolaków 23 Października 2023Rozwojowe i terapeutyczne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży 16 Października 2023Diagnoza i terapia integracji sensorycznej 9 Października 2023Zdolni z Pomorza - Sopot 3 Października 2023Wsparcie rodziców 1 Września 2023Wracamy po wakacjach 12 Czerwca 2023Spotkanie specjalistów szkolnych 4 Maja 2023Terapia miofunkcjonalna 6 Marca 2023Logopedyczny marzec 17 Lutego 2023Wsparcie lekarskie i terapeutyczne 1 Lutego 2023Spotkanie grupy wsparcia psychologów/pedagogów szkolnych 24 Stycznia 2023Szkoła dla Rodziców - kolejne edycje 28 Grudnia 2022Feryjnie - relacyjnie 20 Grudnia 2022Spotkanie dla nauczycieli specjalistów/nauczycieli wspomagających 23 Listopada 2022Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców z Ukrainy 18 Listopada 2022Mocne Strony Gallupa dla Zdolnych z Pomorza - Sopot 31 Października 2022Grupy terapeutyczne /socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży 28 Września 2022Logopedyczne badania przesiewowe 21 Września 2022Szkoła dla Rodziców - różne edycje 14 Września 2022Spotkania dla nauczycieli/specjalistów szkolnych 27 Czerwca 2022Propozycje wakacyjne 2022 8 Czerwca 2022Warsztaty logopedyczne dla nauczycieli przedszkoli 7 Czerwca 2022Warsztaty logopedyczne dla Rodziców z dziećmi 31 Maja 2022Projekt UNICEF: "eMOCje w głowie", 20 Maja 2022Spotkanie sieci/grupy logopedek/logopedów - specjalistów sopockich przedszkoli i szkół 17 Maja 2022Kontrakt na współpracę - spotkanie dla nauczycieli wspomagających, psychologów przedszkolnych 6 Kwietnia 2022Zdolni z Pomorza - Sopot - aktualności 4 Kwietnia 2022Pomoc psychologiczna w języku ukraińskim 15 Marca 2022Zapraszamy kolejne grupy nauczycieli 14 Marca 2022Wsparcie klas ósmych - doradztwo zawodowe 1 Marca 2022Spotkanie psychologów przedszkolnych 25 Lutego 2022Lepsza współpraca niż rywalizacja - zajęcia kreatywne 23 Lutego 2022LOGO FERIE 26 Stycznia 2022Szkoła Dla Rodziców - kolejna edycja - stacjonarnie! 19 Stycznia 2022Spotkanie sieci psychologów/pedagogów szkolnych 18 Stycznia 2022Spotkanie sieci logopedek/logopedów sopockich placówek oświatowych 18 Stycznia 2022Spotkanie sieci nauczycieli specjalistów - nauczycieli wspomagających 17 Stycznia 2022Grupa wsparcia dla Rodziców - Szkoła dla Absolwentów 13 Stycznia 2022Terapeutyczna grupa młodzieżowa 10 Stycznia 2022Współpraca i komunikacja z Rodzicami 30 Grudnia 2021Cykliczne dyżury telefoniczne 21 Grudnia 2021Terapia Instrumental Enrichment 14 Grudnia 2021Sopocki pakiet powitalny - publikacja w wielu językach 13 Grudnia 2021Uczenie się i pamięć 16 Listopada 2021Cykliczne spotkania dla nauczycieli wspierających uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 10 Listopada 2021Aktualna oferta doradztwa edukacyjno - zawodowego 4 Listopada 2021Zajęcia warsztatowe dla klas szkolnych 3 Listopada 2021Spotkanie grupy psychologów przedszkoli 25 Października 2021Grupy rozwojowe i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży 17 Października 2021Odeszła Wiesława Rozwadowska 27 Września 2021Spotkania dla Rodziców 27 Września 2021spotkanie grupy logopedek/logopedów 10 Września 2021Zdolni z Pomorza - Sopot - 3 etap - biologia, chemia, kompetencje społeczne 6 Września 2021Logopedyczne badania przesiewowe w przedszkolach 2 Września 2021Zajęcia integracyjne 2021/2022 30 Sierpnia 2021Zdolni z Pomorza - Sopot - 3 etap ! 23 Lipca 2021Zdolni z Pomorza - Sopot -rekrutacja 21/22 - 3 etap 25 Czerwca 2021Wakacyjne zajęcia z Poradnią 2021 17 Czerwca 2021Zajęcia kreatywne - Zdolni z Pomorza - Sopot 1 Czerwca 2021Sukcesy zespołów projektowych - Zdolni z Pomorza - Sopot 31 Maja 2021Najpierw relacja - później edukacja - O powrocie do szkół - webinar dla Rodziców 27 Maja 2021Harmonogram działań reintegracyjnych 25 Maja 2021Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego. Sieć współpracy logopedów 21 Maja 2021Zdolni z Pomorza - Sopot - Rekrutacja 21/22 19 Kwietnia 2021Spotkanie dla Rodziców Zdolni z Pomorza - Sopot 12 Kwietnia 2021Program profilaktyczny Uważna szkoła 8 Kwietnia 2021Kwietniowe webinary dla Rodziców

W niepewnych czasach - informacyjnie

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO– PEDAGOGICZNE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W SOPOCIE

W ostatnim czasie wszyscy doświadczamy wielu, czasami skrajnych emocji. Sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym może wzbudzać lęk, szczególnie u dzieci, niepokój
i napięcie u dorosłych.

 
GDZIE SZUKAĆ POMOCY:
 
 •  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SOPOCIE
81- 742 Sopot, ul. Władysława IV 23/25,
58 551 51 33 – Poradnia, sekretariat,
882 433 500 – Sekretariat,
882 433 495 – Dyrektor
e- mail: ppp@poradniasopot.pl

           Wsparcie dla dzieci, młodzieży Rodziców i Nauczycieli
W poradni pracują nauczyciele – psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradca zawodowy, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży (konsultacje na potrzeby zespołów orzekających, doraźne wsparcie, kontakt przez sekretariat).
Cykliczny dyżur telefoniczny pełniony przez różnych pracowników poradni pod numerem telefonu: 882 433 500 – dane o terminach dostępne na: http://www.poradniasopot.pl/aktualnosci/cykliczny-dyzur-telefoniczny
 
 • CENTRUM ZDROWIA DIAGNOZA I TERAPIA
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
Punkt konsultacyjno – diagnostyczny dla dzieci i młodzieży w Sopocie.
ul. B. Chrobrego 6/8/10,III piętro,p.304).
Rejestracja  telefoniczna, codziennie od 8:30  do 10:30,  tel: 531 539 639.
      Pomoc psychiatryczna i psychologiczna dla dzieci i młodzieży, rodzin;
 
 • PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ MOPS SOPOT
     Tel. 58 550 1414
Tel. 609 680 115 – działa w godzinach 8.00 – 20.00
e- mail: pik@mopssopot.pl
Wsparcie psychologa i prawnika dla Rodziców, osób w sytuacjach kryzysowych
 
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
MOPS Sopot, Al. Niepodległości 759A, 81-838 Sopot,
Tel. 58 551 117
Dla osób doświadczających przemocy
 
 
 • Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot
81- 850 Sopot, ul 3 Maja 67/69,
tel. 58 55148 75
e- mail: uzaleznienia@zozsopot.pl
Dla dorosłych – w celu profilaktyki i terapii uzależnień:
 
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
81-810 Sopot, Al. Niepodległości811
Tel. 506 654 879
e-mail: gkrpa@sopot.pl
Dla dorosłych
 • Poradnia Terapii Uzależnień „Mrowisko”
  oraz Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „Mrowisko”

  al. Niepodległości 817A, 81-850 Sopot
  tel. 505 165 924, 58 550 26 69
  mail: poradnia@mrowisko.org, mot@mrowisko.org.pl
 
 • Interios - Poradnia na Starcie w Sopocie
Pomoc psychoterapeutyczna dla osób bez zatrudnienia od 15 r.ż.
Projekt przeznaczony jest dla osób niezatrudnionych, zamieszkałych na terenie woj. Pomorskiego, które ukończyły 15lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym w trudnej sytuacji życiowej. Celem pomocy jest ustabilizowanie stanu psychicznego, zmniejszenie objawów stresu pourazowego.
Formy pomocy: diagnoza kliniczna, psychoterapia krótko i długo terminowa, grupowa, zajęcia społeczności, arterapia, pomoc prawna, pomoc psychospoleczna, pomoc doradcy zawodowego.
Tel. 797 572 828 w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek 8-16 , środa 8-18, piątek 8-14, Sopot ul. Al. Niepodległości 728
 
 • Punkt konsultacyjno – informacyjny Odmień swoją głowę
Psycholog, pedagog, asystent zdrowienia,
Wtorki, czwartkigodz.16.30 – 18.30
Tel. 572 685 422
e- mail: punkt@otwartebramy.org
 
 • Diagnoza i Terapia Sp. z o.o
Wspieranie i rozwijanie - WiR - ośrodek profilaktyki, diagnozy i leczenia problemów dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, tel.: 531 255 697 Dla osób zamieszkałych w Gdyni
 
 
 
 
ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI:
 
 1. Stowarzyszenie Sopocki Dom
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 19:00
ul. Armii Krajowej 68
81-844 Sopot
tel. 58 551-57-86
e-mail: sopockidom@gmail.com
 
 
 1. Caritas Młodzieżowa Placówka Wsparcia
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 19:00
Adres: Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot
telefon: +48 602 326 849
e-mail: mbednarz@caritas.gda.pl
 
 1. Zajęcia socjoterapeutyczne/świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1;
 2. Zajęcia Socjoterapeutyczne/świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 8;
 3. Grandklub Meander przy Szkole Podstawowej Nr 9
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę: www.fdds.pl
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
  Antydepresyjny telefon zaufania: 22 484 88 01
 
 • Fundacja Fosa: www.fundacjafosa.pl/wsparcie-dla-dzieci/
 
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl