Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą

Terapia Instrumental Enrichment

Nowa oferta Poradni:
Nadrzędnym celem terapii jest usprawnienie procesu uczenia się. Terapia kognitywna Instrumental Enrichment polega na rozwoju struktur mózgowych oraz funkcji takich jak: pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja, logiczne rozumowanie oraz myślenie przyczynowo-skutkowe.
 
Metoda adresowana jest do dzieci (od 7 r. ż.) oraz młodzieży. Ma szerokie zastosowanie w pracy z osobami ze zdiagnozowanymi: ADD, ADHD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym. Zajęcia można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka o ponadprzeciętnych zdolnościach.
 
Czym ta metoda różni się od innych oddziaływań terapeutycznych?
Przede wszystkim opiera się ona na przekonaniu o modyfikowalności możliwości człowieka. Nasze mózgi są plastyczne, dlatego też dzięki użyciu odpowiednich instrumentów możliwe jest przekroczenie dotychczasowych ograniczeń dziecka oraz osiągnięcie przez nie większego sukcesu, niż początkowo zakładaliśmy.
Kontakt: mgr Agata Stark - psycholog, certyfikowany terapeuta IE, e-mail: a.stark@poradniasopot.pl
 
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl