Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą
26 Lutego 2024Szkołą dla Rodziców- edycja na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 23 Lutego 2024Wpływ oddechu na ładny uśmiech i proste zęby 22 Lutego 2024Grupa terapeutyczna dla młodzieży 16 Lutego 2024Prelekcja dotyczącą wsparcia dziecka z CAPD w przedszkolu. 13 Lutego 2024Wsparcie w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 8 Listopada 2023Spotkania dla nauczyclieli 26 Października 2023Badania przesiewowe sopockich przedszkolaków 23 Października 2023Rozwojowe i terapeutyczne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży 16 Października 2023Diagnoza i terapia integracji sensorycznej 9 Października 2023Zdolni z Pomorza - Sopot 3 Października 2023Wsparcie rodziców 1 Września 2023Wracamy po wakacjach 12 Czerwca 2023Spotkanie specjalistów szkolnych 4 Maja 2023Terapia miofunkcjonalna 6 Marca 2023Logopedyczny marzec 17 Lutego 2023Wsparcie lekarskie i terapeutyczne 1 Lutego 2023Spotkanie grupy wsparcia psychologów/pedagogów szkolnych 24 Stycznia 2023Szkoła dla Rodziców - kolejne edycje 28 Grudnia 2022Feryjnie - relacyjnie 20 Grudnia 2022Spotkanie dla nauczycieli specjalistów/nauczycieli wspomagających 23 Listopada 2022Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców z Ukrainy 18 Listopada 2022Mocne Strony Gallupa dla Zdolnych z Pomorza - Sopot 31 Października 2022Grupy terapeutyczne /socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży 28 Września 2022Logopedyczne badania przesiewowe 21 Września 2022Szkoła dla Rodziców - różne edycje 14 Września 2022Spotkania dla nauczycieli/specjalistów szkolnych 27 Czerwca 2022Propozycje wakacyjne 2022 8 Czerwca 2022Warsztaty logopedyczne dla nauczycieli przedszkoli 7 Czerwca 2022Warsztaty logopedyczne dla Rodziców z dziećmi 31 Maja 2022Projekt UNICEF: "eMOCje w głowie", 20 Maja 2022Spotkanie sieci/grupy logopedek/logopedów - specjalistów sopockich przedszkoli i szkół 17 Maja 2022Kontrakt na współpracę - spotkanie dla nauczycieli wspomagających, psychologów przedszkolnych 6 Kwietnia 2022Zdolni z Pomorza - Sopot - aktualności 4 Kwietnia 2022Pomoc psychologiczna w języku ukraińskim 15 Marca 2022Zapraszamy kolejne grupy nauczycieli 14 Marca 2022Wsparcie klas ósmych - doradztwo zawodowe 1 Marca 2022Spotkanie psychologów przedszkolnych 25 Lutego 2022Lepsza współpraca niż rywalizacja - zajęcia kreatywne 23 Lutego 2022LOGO FERIE 26 Stycznia 2022Szkoła Dla Rodziców - kolejna edycja - stacjonarnie! 19 Stycznia 2022Spotkanie sieci psychologów/pedagogów szkolnych 18 Stycznia 2022Spotkanie sieci logopedek/logopedów sopockich placówek oświatowych 18 Stycznia 2022Spotkanie sieci nauczycieli specjalistów - nauczycieli wspomagających 17 Stycznia 2022Grupa wsparcia dla Rodziców - Szkoła dla Absolwentów 13 Stycznia 2022Terapeutyczna grupa młodzieżowa 10 Stycznia 2022Współpraca i komunikacja z Rodzicami 30 Grudnia 2021Cykliczne dyżury telefoniczne 21 Grudnia 2021Terapia Instrumental Enrichment 14 Grudnia 2021Sopocki pakiet powitalny - publikacja w wielu językach 13 Grudnia 2021Uczenie się i pamięć 16 Listopada 2021Cykliczne spotkania dla nauczycieli wspierających uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 10 Listopada 2021Aktualna oferta doradztwa edukacyjno - zawodowego 4 Listopada 2021Zajęcia warsztatowe dla klas szkolnych 3 Listopada 2021Spotkanie grupy psychologów przedszkoli 25 Października 2021Grupy rozwojowe i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży 17 Października 2021Odeszła Wiesława Rozwadowska 27 Września 2021Spotkania dla Rodziców 27 Września 2021spotkanie grupy logopedek/logopedów 10 Września 2021Zdolni z Pomorza - Sopot - 3 etap - biologia, chemia, kompetencje społeczne 6 Września 2021Logopedyczne badania przesiewowe w przedszkolach 2 Września 2021Zajęcia integracyjne 2021/2022 30 Sierpnia 2021Zdolni z Pomorza - Sopot - 3 etap ! 23 Lipca 2021Zdolni z Pomorza - Sopot -rekrutacja 21/22 - 3 etap 25 Czerwca 2021Wakacyjne zajęcia z Poradnią 2021 17 Czerwca 2021Zajęcia kreatywne - Zdolni z Pomorza - Sopot 1 Czerwca 2021Sukcesy zespołów projektowych - Zdolni z Pomorza - Sopot 31 Maja 2021Najpierw relacja - później edukacja - O powrocie do szkół - webinar dla Rodziców 27 Maja 2021Harmonogram działań reintegracyjnych 25 Maja 2021Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego. Sieć współpracy logopedów 21 Maja 2021Zdolni z Pomorza - Sopot - Rekrutacja 21/22 19 Kwietnia 2021Spotkanie dla Rodziców Zdolni z Pomorza - Sopot 12 Kwietnia 2021Program profilaktyczny Uważna szkoła 8 Kwietnia 2021Kwietniowe webinary dla Rodziców

Scenariusze godzin wychowawczych pomocne w edukacji zdalnej


Scenariusze zajęć tematycznych godzin wychowawczych
dla wychowawców zebrane propozycje
 

Szanowni Państwo!
Pandemia trwa już długi czas, dzieci i młodzież korzystają z nauki zdalnej. Stan niepewności rzutuje na kondycję psychiczną, pscyhofizyczną dzieci i młodzieży. Odpowiadając na sygnały od nauczycieli  i wychowawców przekazujemy zebrane propozycje tematycznych warsztatów, które  - mamy nadzieję – będą pomocne
w prowadzeniu godzin wychowawczych, rozmów z dziećmi i młodzieżą na ważne tematy
z obszaru bezpieczeństwa, zdrowia, relacji rówieśniczych.

 
Loguj się z głową- scenariusze zajęć dla uczniów szkół podstawowych i ich rodziców. Celem programu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z mediów elektronicznych i chronią przed e-uzależnieniami. Całość obejmuje cztery spotkania z klasą.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/loguj-sie-z-glowa-czyli-jak-bezpiecznie-korzystac-z-internetu
 
Sieciaki - scenariusze zajęć dla uczniów szkół podstawowych z klas III- V o bezpiecznym korzystaniu z zasobów Internetu.  
https://sieciaki.pl/dla-rodzicow-i-nauczycieli
 
Platforma edukacyjna Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – materiały i scenariusze zajęć dla nauczycieli na temat bezpieczeństwa on line dla uczniów szkół podstawowych, zarówno klas młodszych jak i starszych.
https://www.edukacja.fdds.pl/course/view.php?id=175
 
Fundacja Dbam o Mój Z@sięg – materiały edukacyjne dla nauczycieli dotyczące higieny cyfrowej, uzależnienia od internetu, smartfona, roli mediów społecznościowych.
Materiały pomocnicze – Fundacja Dbam o Mój Z@sięg (dbamomojzasieg.pl)

Uniwersytet Dzieci - rozwijanie kompetencji społecznych, emocjonalnych i poznawczych  uczniów.
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/aktualnosci/scenariusze-na-zdalne-lekcje-czyli-jak-uczyc-na-odleglosc
scenariusze dla uczniów klas 1-3
· Jak wpaść na świetny pomysł?
·  Czy można uczyć się szybciej?
·  Dlaczego strach jest nam potrzebny?
·  Dlaczego złość jest nam potrzebna?
·  Jak uczyć się na własnych błędach?
scenariusze dla klas 4-8
·  Jak dbać o dobry nastrój?
·  Co mogę zrobić ze swoją złością?
·  Jak radzić sobie ze stresem?
·  Jak dbać o poczucie własnej wartości?
·  Co to znaczy być odpowiedzialnym?
 
Bądź kumplem nie dokuczaj  - scenariusze w wersji stacjonarnej i zdalnej, filmiki dla uczniów klas I-VIII – tematy: koleżeństwo, życzliwość, pomoc.
 https://badzkumplem.cartoonnetwork.pl/#/dla-szkol
 
Kulczyk Foundation
Scenariusze  lekcji dla klas I- III – podróż po świecie wartości; rozwijanie empatii i zachowań pomocowych wśród dzieci.
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja/scenariusze/6-9lat-edycja3-2019/o-zeszycie
Scenariusze lekcji dla uczniów klas IV- VIII – wolność do bycia sobą.
  • Jak reagować kiedy komuś dzieje się krzywda i nie pozwalać innym przekraczać naszych granic?
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości i okazywania szacunku innym.
  • Rozwijanie postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka.
  • Jak rozmawiać z dziećmi o poczuciu godności i szacunku do siebie i innych.
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja/scenariusze/10-15-lat-edycja4/o-zeszycie
 
 
Scenariusz dla uczniów szkół ponadpodstawowych – pomaganie uczniom umiejętnego komunikowania własnego zdania. Jak dyskutować w grupie i wyrażać wprost swoje zdanie.
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja/scenariusze/15_lat_edycja_2_2019/o-zeszycie
 
Szkoła bez przemocy
Scenariusze zajęć dla uczniów klas 1-3 -co to jest złość, jak radzić sobie z przemocą i agresją.
Scenariusze dla  uczniów klas 4-6- jak dochodzi do przemocy, jak pomagać i jak się bronić.
Scenariusze dla uczniów klas 6-8 i szkół ponadpodstawowych- złość, agresja przemoc, jak radzić sobie z agresją w naszej szkole.
http://www.szkolabezprzemocy.pl/75,dla-nauczyciela-scenariusze-zajęć
 
Tumbo Pomaga
Scenariusze zajęć dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie, chorobie przewlekłej.
Tumbo Pomaga - Scenariusze lekcji
 
Centrum Edukacji Obywatelskiej- Edukacja zdalna | Blog CEO
Webinaria dla nauczycieli nt: Narzędziownik wychowawcy: Narzedziownik_wychowawcy_klasy_izabela_jaskolka_turek.pdf (ceo.org.pl)
 
Radzenie sobie ze stresem. https://www.youtube.com/watch?v=3d18qdwpUl8
 
 
    https://youtu.be/N9Ea3YYAGBA
 
Kompasik - Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi – scenariusze zajęć dla dzieci od 6 do 13 lat Kompasik.pdf (ore.edu.pl)
Kompas - Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji - Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą (ore.edu.pl)
Spójrz Inaczej – program wychowawczo-profilaktyczny – scenariusze zajęć dla uczniów klas I-IVIII.
Obejmuje zagadnienia: Przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji. Funkcjonowanie w grupie.
Budowanie poczucia własnej wartości. Rozwiązywanie problemów i konfliktów. Troska o zdrowie i problemy uzależnień.
 
                                                                                                         
Zebrali: pedagodzy PPP Sopot
 
 
 
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl