Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą

Program profilaktyczny Uważna szkoła

"Czas na uważność" 
Rozpoczynamy współpracę jako placówka pilotażowa projektu "Uważna szkoła" realizowanego przez Polski Instytut Mindfulness. Celem projektu jest przygotowanie kadry i zrealizowanie programu profilaktycznego dotyczącego rozwijania uważności i redukcji stresu "Czas na uważność", jako formy profilaktyki zdrowia psychicznego uczniów.
Celem programu "Czas na uważność" jest pomoc młodszym nastolatkom w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego, samoregulacji emocji, redukcja stresu w pandemicznej i postpandemicznej rzeczywistości oraz rozwinięcie kompetencji intra- i interpersonalnych służących lepszej koncentracji, dobrostanowi, wzmocnieniu funkcji poznawczych, lepszemu radzeniu sobie w relacjach społecznych oraz pomoc w budowaniu odporności i sprężystości psychicznej dzięki rozwijaniu uważności.
Pilotażowy projekt Uważna Szkoła będzie realizowany wśród uczniów klas 6,7 i 8 od roku szkolnego 2021/2022 w sopockich szkołach podstawowych przy znacznym wsparciu pracowników PPP w Sopocie.
Dane WHO oraz UNICEF od lat alarmują o rosnącej liczbie zaburzeń psychicznych, depresji i samobójstwach wśród dzieci i młodzieży. Czas pandemii ten stan jeszcze pogorszył. Dlatego realizacja projektu pozwoli nam w sposób profesjonalny wesprzeć uczniów i całe środowisko szkolne. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele potrzebują nauczyć się jak regularnie dbać o swój dobrostan psychofizyczny. W ramach programu, obejmującego 12 godzin lekcyjnych uczniowie będę mogli uczyć się jak radzić sobie z różnymi stresorami i sytuacjami stresującymi w ciągu dnia.
Cykl szkoleniowy rozpoczynamy w marcu 2021r.
Informacji udziela: mgr Marzena Jasińska, e- mail: m.jasinska@poradniasopot.pl
Więcej informacji:
https://ja-nauczyciel.pl/?s=abc+uważnosci
 
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl