Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą


Dla rodziców

1. Szkoła dla Rodziców
Spotkania są przeznaczone dla wszystkich rodziców, którzy troszczą się o kontakt ze swoimi dziećmi oraz chcą je wspierać w budowaniu samoakceptacji i szczęśliwych relacji z ludźmi. Program posiada rekomendacje ORE.
 
Celem programu jest wspieranie rodziców w procesie wychowywania i towarzyszenia w rozwoju dzieci przez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi.  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w stałym terminie, w zamkniętej grupie.
 
Tematy spotkań:
 
I.     Jak mądrze kochać swoje dziecko? Poznanie się, kontakt, integracja.
II.    Terytorium psychologiczne. Umiejętność wyznaczania i chronienia granic.
III.   Rozpoznawanie, rozumienie i akceptowanie świata uczuć własnych i dziecka (cz. I).
IV.   Rozpoznawanie, rozumienie i akceptowanie świata uczuć własnych i dziecka (cz. II).
V.    Zachęcanie dziecka do współpracy.
VI.   Zamiast stosowania kar.
VII.  Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
VIII. Zachęcanie do samodzielności.
IX.   Wpisywanie w role i uwalnianie od grania ról.
X.    Pochwały opisowe - budowanie szacunku i poczucia własnej wartości.

 
Poradnia prowadzi także część II Szkoły dla Rodziców – Rodzeństwo bez rywalizacji oraz grupę wsparcia – Szkoła dla Absolwentów
 
Zapisy osobiste lub telefoniczne stale przyjmuje sekretariat Poradni.

 
2. Porady – konsultacje (jednorazowe lub cykliczne)
Konsultacja to spotkanie, na którym mogą Państwo porozmawiać o trudnościach swojego dziecka lub o własnych problemach, które wpływają na kontakt z innymi członkami rodziny, funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym. Jest to okazja do nazwania problemu, uzyskania informacji od specjalisty oraz zaplanowania konkretnych, realistycznych działań.
 
Konsultacje  obejmują m.in. takie sprawy jak:
 • trudności wychowawcze,
 • trudności edukacyjne,  szkolne dotyczące dzieci i młodzieży (niepowodzenia edukacyjne, wagary, współpraca w grupie, zachowania prowokacyjne wynikające z cech nadpobudliwości, zaburzeń koncentracji, relacje rówieśnicze, przemoc rówieśnicza, współpraca szkoła - dom);
 • dostosowania edukacyjne np. dla dzieci zdolnych, o kierunkowych zainteresowaniach,  z diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa),
 • porady dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej,
 • porady dotyczące prawidłowości rozwojowych (rozwój małego dziecka, rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym, kryzysy związane z okresem adolescencji),
 • konsultacje logopedyczne związane z rozwojem mowy, artykulacją,
 • problemy rodzinne (np. rozwody, zdrady, adopcje, problemy w rodzinach rekonstruowanych, samotne rodzicielstwo, relacje z dorosłymi dziećmi, problemy z rodzicami, i in.);
 • doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie,
 • śmierć lub próba samobójcza osoby bliskiej;
 • problemy zdrowia psychicznego, choroba psychiczna osoby bliskiej;
 • trudności emocjonalne związane z chorobą somatyczną – własną lub kogoś bliskiego;
 • uzależnienie bliskiej osoby od alkoholu, narkotyków, hazardu;
 • poważne zmiany życiowe, nowy etap życia;
 • radzenie sobie w grupie i z grupą rówieśniczą;
Zapisy osobiste lub telefoniczne stale przyjmuje sekretariat Poradni.

 
3. Terapia rodzin
W rodzinie tkwią największe pokłady siły i możliwości, których wydobycie może być kluczowe dla procesu terapii. Badania jednoznacznie pokazują, że pomoc i zaangażowanie rodziców w proces terapii symptomów u dziecka znacznie zwiększa jej efektywność. Problem, który przejawia jeden z członków rodziny ma wpływ na pozostałych i jest często przezywany przez nich jako cierpienie lub dyskomfort. Wokół problemu powstają specyficzne wzorce wzajemnych interakcji rodzinnych. Ich przerwanie lub zmiana jest często niezbędna by osiągnąć rozwiązanie.
 
Terapia rodzinna rozpoczyna się cyklem konsultacji rodzinnych (identyfikacja problemu i kierunku działań). Na spotkania rodzinne zapraszamy, gdy: 
 • dziecko ma objawy i dolegliwości, których podłoże medyczne zostało wykluczone, 
 • gdy dziecko uporczywie odmawia chodzenia do szkoły lub przedszkola, 
 • gdy rodzic ma poczucie, że traci kontakt i kontrolę nad dzieckiem,
 • gdy rodzina przeżyła stratę, odejście bliskiej osoby,
 • gdy kłótnie narastają i brak perspektywy zmiany, 
 • gdy zachowania i objawy jednej osoby w rodzinie znacząco rzutują na funkcjonowanie pozostałych jej członków.
Zapisy osobiste lub telefoniczne stale przyjmuje sekretariat Poradni.

 
4. Coaching dla rodziców
 
Coaching jest sprawdzoną metodą pracy nad rozwojem osobistym, skierowaną na osiągnie wyznaczonych celów. Charakterystycznymi elementami coachingu są: partnerska relacja między coachem a osobą coachowaną, szacunek i wzajemne zaufanie, empatia, umiejętność słuchania i rozumienia oraz umiejętność motywowania.

Celem coachingu jest:
 • skuteczne motywowanie dzieci do nauki i  rozwoju dzięki metodom komunikacji wspierającym odpowiedzialność dziecka za własny rozwój,
 •  skuteczne  pokonywanie przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych dzięki  ich identyfikacji i określeniu drogi do osiągnięcia celu,
 • doskonalenie kompetencji rodzicielskich,
 • budowanie relacji rodzice – dziecko na każdym etapie rozwoju,
 • osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym i osobistym przez budowanie/odświeżanie postawy integralności.
Zapisy osobiste lub telefoniczne stale przyjmuje sekretariat Poradni.

 
5. Bezpośrednia pomoc psychologiczna dla rodziców 
Bezpośrednia pomoc psychologiczna prowadzona w oparciu o kontrakt, w tym kontrakt terapeutyczny prowadzona w celu poprawy funkcjonowania („pomagając rodzicowi pomagamy dziecku”).
 
Zapisy osobiste lub telefoniczne stale przyjmuje sekretariat Poradni.

 
6. Doradztwo dla rodziców w trakcie i po rozwodzie
Spotkania ukierunkowane na pomoc dzieciom i ich rodzicom w radzeniu sobie z kryzysem oraz znaczącymi zmianami w rodzinie związanymi z rozwodem oraz ponowną rekonstrukcją rodziny, samotnym rodzicielstwem.
 
W cyklu doradczym przykładowe  tematy spotkań: zadania rodziców po rozpadzie rodziny, sposoby radzenia sobie z sytuacją kryzysową i trudnymi zachowaniami dzieci,  potrzeby dziecka w sytuacji kryzysu – w zależności od wieku, rozwiązywanie problemów wynikających z samotnego rodzicielstwa, problemów  związanych z pojawieniem się nowego partnera.
 
Zapisy osobiste lub telefoniczne stale przyjmuje sekretariat Poradni.
Aktualności
21 lutego INSPIRACJE DLA RODZICÓW Nie ma doskonałych rodziców. Nie ma nawet w przybliżeniu doskonałych rodziców.”  - Jesper Juul  Zapraszamy na cykl spotkań dla rodziców, dotyczący wychowania więcej 23 stycznia SPOTKANIE SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH Zapraszamy wszystkich koordynatorów doradztwa zawodowego oraz doradców zawodowych na kolejne spotkanie.  W planie: 1. Omówienie spraw bieżących związanych z realizacją więcej 18 stycznia Zajęcia feryjne ZIMOWA PRZYGODA  W dniach 05.02.2018r. - 09.02.2018r. w godzinach 9.00 - 12.00 odbywać się będą w PPP Sopot zajęcia feryjne: ZIMOWA PRZYGODA dla uczniów klas I - III. Zajęcia promujące zdrowy styl więcej 17 stycznia Szkolenie ORE: Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy p - p W dniu 17.01.2018r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie odbyło się szkolenie dla pracowników poradni pt. Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji więcej 5 stycznia Rekrutacja uzupełniająca do projektu Zdolni z Pomorza - Sopot Informujemy, że w związku z realizacją projektu unijnego na lata 2014 – 2020 „Zdolni z Pomorza – Sopot”, który zakłada wspieranie uczniów o szczególnych więcej 20 grudnia Szkolenie "Uzależnienie i współuzaleznienie - pojęcie i mechanizmy. Jak pomagać?" W dniu 20.12.2017r. na terenie PPP Sopot odbyło się szkolenie organizowane przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzaleznień w Sopocie. Szkolenie dotyczyło uzależnienia oraz problemowego używania więcej 14 grudnia Badania przesiewowe "Słyszę" W listopadzie i w grudniu 2017r. w kolejnym sopockim przedszkolu (Przedszkole Nr 12) odbyły się przesiewowe badanie słuchu „Słyszę” - za pomocą Platformy Badań Zmysłów. Interaktywne więcej 8 grudnia Dzień z nauką - Zdolni z Pomorza Sopot W dniu 08.12.2017r. dla wszystkich uczestników projektu Zdolni z Pomorza - Sopot w II Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie odbył się Dzień z Nauką. Na początek - pokaz specjalny: więcej 16 listopada Szkolenie TROS -KA dla poradni W dniach 16- 17.11.2017r. w PPP W Sopocie odbyło się szkolenie kadry PPP Sopot, PPP Wejherowo, PPP Nr 2 Gdynia związane z wdrożeniem zestawu narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych więcej 15 listopada Spotkanie realizatorów program profilaktycznego Golden Five 14.11.2017r odbyło się kolejne spotkanie realizatorów programu profilaktycznego Golden Five. W spotkaniu o charakterze konsultacyjnym wzięli udział nauczyciele/wychowawcy ze Szkoły Podstawowej więcej 13 listopada Spotkanie zpracodawcą Ergo Arena W dniu 13.11.2017r. uczestncy projektu Zdolni z Pomorza - Sopot wzięli udział w spotkaniu z pracodawcą - Ergo Arena. Ergo Arena to jeden z najnowocześniejszych obiektów widowiskowo  - więcej 10 listopada TERAPIA NEUROBIOFEEDBACK Nowa forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej kierowana do dzieci, młodzieży - a nawet dorosłych: Neurofeedback to nieinwazyjna metoda treningowa polegająca na uczeniu się kontroli aktywności więcej 8 listopada Spotkanie sieci nauczycieli przedszkoli 8  listopada 2017r. o godz. 14:00 zapraszamy na spotkanie sieci samokształcenia nauczycieli przedszkoli. Tematem spotkania będzie: Kształtowanie więzi a poczucie bezpieczeństwa i relacje społeczne więcej 8 listopada TERAZ MY - Grupa edukacyjno - rozwojowa dla młodzieży 08.11.2017r. rozpoczęła spotkania grupa edukacyjno - terapeutyczna dla młodzieży  - Teraz My.  Cykl  około 12 spotkań daje uczestnikom możliwość lepszego rozumienia siebie oraz więcej 6 listopada Spotkanie sieci koordynatorów doradztwa zawodowego Zapraszamy wszystkich koordynatorów doradztwa zawodowego oraz doradców zawodowych  na spotkanie do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. W planie spotkania: Omówienie spraw więcej 30 października Szkoła dla Wychowawców - Trening Umiejętności Wychowawczych Zmiany społeczno-kulturowe  jak:  różnorodność stylów wychowawczych rodziców, zmiany w modelach i strukturach rodzin,  zmienność/wielość  oczekiwań wobec więcej 27 września Spotkanie dla rodziców uczestników projektu Zdolni z Pomorza - Sopot Spotkanie odbędzie się w bocznym budynku PPP, ul. Władysława IV 23/25 o godz. 17.00. W części I - sprawy organizacyjne (aktualizacja danych, rekrutacja do nowych grup przedmiotowych). Cześć druga więcej 26 września Spotkanie koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego 26.09.2017r. godz. 13.00 odbędzie się spotkanie koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego. Zapraszamy do udziału w pierwszym w roku szkolnym spotkaniu sieci koordynatorów. więcej
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl