Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą

TERAPIA NEUROBIOFEEDBACK

Nowa forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej kierowana do dzieci, młodzieży - a nawet dorosłych:
Neurofeedback to nieinwazyjna metoda treningowa polegająca na uczeniu się kontroli aktywności swojego umysłu. Oparta jest o technikę komputerową, która pokazuje zmienianie się fal mózgowych. Dzięki niej w sposób świadomy uczymy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych. Podstawą metody jest wykorzystanie plastyczności mózgu polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Trening odbywa się przez interaktywną współpracę z komputerem, trenujący widzi na monitorze obraz własnych fal mózgowych pod postacią viedeogry, ćwicząc koncentrację lub stan rozluźnienia wpływa na pracę swojego mózgu. Bezpośrednio po sesji Biofeedback trenujący może czuć się wyciszony, zrelaksowany lub pobudzony – w zależności od celu gry. W ten sposób pozytywnie rozbudzony mózg sam rozwija proces uczenia się. Następnie celem terapeutycznym jest uczenie dziecka przenoszenia pozytywnych doświadczeń z gry do swojego codziennego życia. Dziecko staje się świadome, że sukces można osiągnąć dzięki własnemu wysiłkowi.
Czas trwania terapii ustala się indywidualnie, zależnie od istoty problemu i wieku dziecka (od około 5 do 20 treningów, czas między nimi nie powinien przekraczać kilku dni).
 Jeśli dziecko niezbyt dobrze radzi sobie w trudnych sytuacjach, ma trudności szkolne – w tym w czytaniu i pisaniu,  jest lękowe lub nadmiernie pobudzone – warto rozważać rozpoczęcie cyklu treningów.
Wskazania do terapii EEG Biofeedback:
z
aburzenia koncentracji i trwałości uwagi, wolne tempo pracy, niski poziom poburzenia, apatia, brak motywacji, nadmierna pobudliwość, impulsywność, drażliwość, podwyższony poziom napięcia, niska odporność na stres.
Efekty treningu:
- poprawa wyników w nauce oraz łatwość jej przyswajania,
- zwiększona zdolność zapamiętywania  i koncentracji,
- rozwój zdolności językowych, matematycznych,
 - wyciszenie nadmiernych emocji,
- lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
Terapia prowadzona jest z wykorzystaniem aparatury Pro Comp 5  firmy Biomed.

Zapisy na zajęcia:
Rozpoczęcie zajęć poprzedza konsultacja indywidualna z prowadzącym psychologiem (mgr Joanna Wachowiak – zapisy w sekretariacie Poradni, tel. 58 551 51 33), konsultacja lekarska. Do wniosku należy dołączyć aktualne wyniki badań EEG lub zaświadczenie  od lekarza neurologa o braku przeciwskazań do terapii.
 
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl