Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą
8 Lipca 2019Wakacyjne turnusy terapii pedagogicznej 24 Czerwca 2019Żyj zdrowo - zajęcia wakacyjne 12 Czerwca 2019Adaptacja do przedszkola dziecka 3- letniego 10 Czerwca 2019Wakacje z logopedą 7 Czerwca 2019Wakacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne 3 Czerwca 2019Zdolni z Pomorza - Sopot - rekrutacja 29 Maja 2019Jubileusz 50 - lecia PPP Sopot 28 Maja 2019Spotkanie sieci Dyrektorów pomorskich PPP 23 Maja 2019Szkolenie psychologów PPP 22 Maja 2019Inspiracje dla Rodziców - Rola matki i ojca w rodzinie. Rodzice jako para. 11 Maja 2019Konkurs Projektów - Zdolni z Pomorza 6 Maja 2019Współpraca PPP Sopot i Przedszkola Nr 2 w ramach "Pomorskiej Szkoły Trenerów wsparcia Oświaty" 29 Kwietnia 2019Publikacje pracowników PPP Sopot 8 Kwietnia 2019Gotowość strajkowa 3 Kwietnia 2019O relacjach w rodzeństwie 30 Marca 2019Zdolni z Pomorza - Sopot - rozwijanie kompetencji społecznych 27 Marca 2019Warsztat dla nastolatek 23 Marca 2019Wykład "Nie ma mówienia bez gryzienia" 11 Marca 2019Oferta szkół ponadpodstawowych 6 Marca 2019Spotkania w przedszkolach z udziałem kadry PPP 4 Marca 2019Szkolenie psychologów - Conners 3 1 Marca 2019Przesiewowe badania słuchu "Słyszę" 1 Marca 2019Szkoła dla Rodziców- grupa poranna 27 Lutego 2019Inspiracje dla Rodziców - spotkania w II semestrze 26 Lutego 2019Spotkanie z neurologopedą - Profilaktyka logopedyczna 21 Lutego 2019Zdolni z Pomorza - Sopot - aktualności 30 Stycznia 2019Odmowa chodzenia do szkoły 24 Stycznia 2019Publikacje kadry PPP Sopot 14 Stycznia 2019Szkoła dla Rodziców-rozpoczyna zajęcia 9 Stycznia 2019Inspiracje dla Rodziców - Rodzic jako Przywódca 5 Grudnia 2018Spotkanie sieci psychologów/pedagogów szkolnych 1 Grudnia 2018Jak kształcić kompetencje kluczowe uczniów? 22 Listopada 2018Grupa rozwojowa dla dzieci w wieku przedszkolnym 21 Listopada 2018Inspiracje dla Rodziców - spotkania z filozofią Jespera Juula 9 Listopada 2018Teraz My - Grupa dla młodzieży 31 Października 2018Realizacja zadań profilaktycznych 8 Października 2018Szkoła dla Rodziców- Absolwentów 24 Września 2018Zajęcia rozwijające kreatywność - Zdolni z Pomorza 22 Września 2018II Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa Zdolni z Pomorza 17 Września 2018Współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych 12 Września 2018Spotkania rozwojowe dla małżeństw 6 Września 2018Zajęcia integracyjne dla klas ponadgimnazjalnych 5 Września 2018Progrram Profilaktyki Logopedycznej w roku szkolnym 2018/2019 w sopockich przedszkolach 29 Czerwca 2018WOKRO - zajęcia terapeutyczne dla dzieci 25 Czerwca 2018Zajęcia wakacyjne 20 Czerwca 2018Inspiracje dla Rodziców 18 Czerwca 2018Gala Zdolnych z Pomorza 6 Czerwca 2018Adaptacja 3- latka do przedszkola 5 Czerwca 2018Inspiracje dla Rodziców - Zmiana Terminu 24 Maja 2018REKRUTACJA DO PROJEKTU ZDOLNI Z POMORZA - SOPOT 16 Maja 2018Jak rozmawiać z nastolatkiem 12 Maja 2018Nagrodzone zespoły w Konkursie Projektów 7 Maja 2018Kolejna edycja Szkoły dla Rodzców zakończona 28 Kwietnia 2018Konkurs Projektów 26 Kwietnia 2018Zgadnij jaki to zawód 23 Kwietnia 2018Profilaktyka logopedyczna w Przedszkolu Nr 4 23 Kwietnia 2018Zajęcia rozwijające kreatywność 18 Kwietnia 2018Spotkanie z nauczycielami Erasmus - Edukacja Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 18 Kwietnia 2018INSPIRACJE DLA RODZICÓW - kolejne spotkanie 16 Kwietnia 2018Dziecko na starcie szkolnym - wsparcie przedszkoli 14 Marca 2018Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej 14 Marca 2018INSPIRACJE DLA RODZICÓW - kolejne spotkanie 14 Marca 2018Wykład dr Ziemowita Ciepielewskiego 8 Marca 2018Profilaktyka logopedyczna w Przedszkolu Nr 10 21 Lutego 2018INSPIRACJE DLA RODZICÓW 21 Lutego 2018Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego - szkolenie 19 Lutego 2018Szkoła dla Rodziców 15 Lutego 2018ZDOLNI Z POMORZA - spotkanie informacyjne 14 Lutego 2018Depresja u nastolatka - szkolenie RP 23 Stycznia 2018SPOTKANIE SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH 18 Stycznia 2018Zajęcia feryjne ZIMOWA PRZYGODA 17 Stycznia 2018 Szkolenie ORE: Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy p - p 5 Stycznia 2018Rekrutacja uzupełniająca do projektu Zdolni z Pomorza - Sopot 20 Grudnia 2017Szkolenie "Uzależnienie i współuzaleznienie - pojęcie i mechanizmy. Jak pomagać?" 14 Grudnia 2017Badania przesiewowe "Słyszę" 8 Grudnia 2017Dzień z nauką - Zdolni z Pomorza Sopot 16 Listopada 2017Szkolenie TROS -KA dla poradni 15 Listopada 2017Spotkanie realizatorów program profilaktycznego Golden Five 13 Listopada 2017Spotkanie zpracodawcą Ergo Arena 10 Listopada 2017TERAPIA NEUROBIOFEEDBACK 8 Listopada 2017Spotkanie sieci nauczycieli przedszkoli 8 Listopada 2017TERAZ MY - Grupa edukacyjno - rozwojowa dla młodzieży 6 Listopada 2017Spotkanie sieci koordynatorów doradztwa zawodowego 30 Października 2017Szkoła dla Wychowawców - Trening Umiejętności Wychowawczych 27 Września 2017Spotkanie dla rodziców uczestników projektu Zdolni z Pomorza - Sopot 26 Września 2017Spotkanie koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego

Jubileusz 50 - lecia PPP Sopot

Historia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sopocie:
Z dniem 1 marca 1969r. Prezydium miejskiej Rady Narodowej w Sopocie powołało Miejską Poradnię Wychowawczo -Zawodową z siedzibą w gmachu I LO w Sopocie przy ul. Książąc Pomorskich 16/18, jako placówkę oświatowo – wychowawczą typu specjalistycznego podległą Wydziałowi Oświaty w Sopocie. Poradni przyznano 4 etaty i 6 godzin nadliczbowych – 2 psychologów, 2 pedagogów i 1 etat administracyjny (w tym sektetariat), ¼ etatu sprzątaczki. Pierwszym Dyrektorem placówki, zwanym wówczas kierownikiem Poradni , został p. Marian Kopciowski – pedagog. Lokal Poradni obejmował 5 pomieszczeń na parterze budynku, z osobnym wejściem, bez sanitariatów.
W 1971r. obowiązki Dyrektora przejęła p. Wiesława Rozwadowska (pedagog). Zmieniał się zakres zadań Poradni, stopniowo do zespołu Poradni dołączyli logopedzi oraz lekarz specjalista – psychiatra i lekarz medycyny pracy. Powstał pokazowy/ćwiczeniowy gabinet reedukacyjny (otwarty dla nauczycieli sopockich szkół i placówek oraz studentów psychologii i pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego) oraz pracownia logopedyczna. Psychologowie zajmowali się głównie diagnozą i wsparciem dzieci z trudnościami w nauce i trudnościami wychowawczymi oraz badaniami zawodowymi młodzieży. Od 1975 r. Poradnia objęła wsparciem przedszkola, w tym szczególnie dzieci z niską dojrzałością szkolną. W 1975r. rozpoczęto starania o uzyskanie nowej lokalizacji. W 1982r. kadra Poradni wynosiła 9 pracowników i obejmowała pomocą około 8 000 dzieci i młodzieży z sopockich placówek oświatowych.
Dnia 15 sierpnia 1983r. Poradnia zmieniła siedzibę na willę przy ulicy Poniatowskiego 8 – Willa Claaszena (obecnie siedziba Muzeum Miasta Sopotu). Nowym Dyrektorem została Anna Grabiec, a liczba etatów wzrosła do 11 osób. W kolejnych latach zmieniali się dyrektorzy i kadra pedagogiczna oraz zwiększał się zakres działań placówki. M.in. Dyrektor Joanna Paszkiewicz (pedagog), poszerzyła działania terapeutyczne, powstało wiele grup terapeutycznych i edukacyjno – rozwojowych dla rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Powstała grupa pedagogów szkolnych, szkolono wolontariuszy do prowadzenia telefonu zaufania. Dyrektor Maria Mielczarek (peadgog) m.in. przechodzi na system samorozliczenia finansowego Poradni.
Z dniem 15 września 1993r. Kurator Oświaty przekształca Miejską Poradnię Wychowawczo – Zawodową w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Staraniem dyrektora Jerzego Hlouszka (psychologa) w latach 1994 – 1998, wzbogaca się wyposażenie Poradni, następuje modernizacja kotłowni, liczba etatów pedagogicznych wzrasta do 15. W latach 1998 – 2002, dyrektor Ewa Kisiel (psycholog) wspomagana przez p.o. dyrektora Stanisława Mężeńskiego (psychologa) wprowadza Poradnię w reformę systemu edukacji, następują zmiany w działalności statutowej PPP. Wprowadzono stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Miasto Sopot w związku ze zmianami administracyjnymi usyskało status powiatu. Władze miasta zdecydowały o przeniesieniu siedziby PPP. W willi przy ul. Poniatowskiego powstało Muzeum Miasta Sopotu. Dnia 24 stycznia 2001 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby PPP przy ulicy Władysława 23/25. Główny budynek (dawna szkoła senacka z 1934r., później siedziba MDK i SP 8) został całkowicie wyremontowany z zaadaptowany do potrzeb Poradni.
W 2002r. obowiązki dyrektora przyjął Dariusz Okrzesik (psycholog). Poradnia została w pełni skomputeryzowana i zinformatyzowana. Wszystkie gabinety zostały wyposażone w meble i sprzęt diagnostyczny. Zrewitalizowano ogród i otoczenie – w 2003r. Poradnia otrzymała jedną z głównych nagród w konkursie na „Najpiękniejszą posesję w Sopocie” wśród instytucji. Podjęto działania innowacyjne (zgłoszono i zrealizowano 4 programy o zasięgu powiatowym - innowacje pedagogiczne) oraz współpracę z uczelniami. Program „Równy Strat – badania przesiewowe 6- latków” otrzymał ogólnopolską nagrodę „Innowator Roku 2006” za najlepszy program wspierający dyrektorów przedszkoli. Program Profilaktyki Logopedycznej mimo początkowych założeń dotyczących realizacji w okresie 2 lat po różnych modyfikacjach realizowany jest stale do 2019r. W okresie 2002 – 2010 pracownicy PPP otrzymali łącznie 14 nagród Prezydenta Miasta Sopotu.
Z dniem 01.09.2011r. dyrektorem PPP została Regina Osika (pedagog). Poradnia uzyskała pełne uprawnienia do orzekania w sprawach dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, dla dzieci niewidomych/słabowidzących i niesłyszących i słabosłyszących. Na stałe w obszar działań PPP wpisały się grupy o charakterze rozwojowo – terapeutycznym – w tym Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci z trudnościami w zachowaniu, w funkcjonowaniu społecznym, grupa młodzieżowa dla młodzieży Teraz My, grupy dla rodziców – w tym w szczególności różne edycje Szkoły dla Rodziców. Poradnia zyskała pracownie specjalistyczne – pracownię Integracji Sensorycznej, EEG Biofeedback. Psycholodzy PPP rozwijali swoje kompetencje psychoterapeutyczne – uzyskali certyfikaty psychoterapeutyczne, co wpisuje się w obecny profil działania i zgłaszane przez rodziców, młodzież i nauczycieli potrzeby (w tym okresie w wyniku reform oświaty do szkół poszły sześciolatki, gimnazja opuściły ostatnie roczniki, uczniowie klas ósmych napisali sprawdzian kończący szkołę podstawową, a w obszar pracy PPP na stałe wpisały się potrzeby wsparcia charakterystyczne dla pokolenia I). Pedagodzy PPP realizując zadania z obszaru profilaktyki we współpracy z ORE wdrożyli rekomendowane programy profilaktyczne (jak Golden Five, Unplugged). Poradnia realizuje projekt ze środków Unii Europejskiej – Zdolni z Pomorza- Sopot – w ramach projektu wspiera grupę około 70 osób o szczególnych predyspozycjach w nauce przedmiotów ścisłych (obszar matematyka, fizyka, informatyka oraz biologia, chemia, kompetencje społeczne) w ramach którego młodzież korzysta z zajęć przedmiotowych prowadzonych przez nauczycieli i w ykładowców akademickich, spotkań akademickich, zajęć rozwijających kreatywność, wykładów, obozów naukowych, stypendium, wyjazdów /wycieczek edukacyjnych a pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w pomoce naukowe.
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl